Vidékfejlesztés

Kérje ajánlatunkat pályázatírási szolgáltatásunk kapcsán ITT!

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című pályázati felhívás ( VP3-4.2.1-4.2.2-18)

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.

Ki pályázhat?
– mezőgazdasági termelők
– mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-, és kisvállalkozások

Mire lehet pályázni?
1. célterület – élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
– termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
– célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése
2. célterület – borászati üzemek fejlesztése:
– szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához,  érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
– a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése
Fentiekhez kapcsolódva:
– Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
– Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
– Telepi infrastruktúra

– Üzemen belüli anyagmozgatás, csomagolás gépei
– Ingatlan vásárlás
– Általános költségek (pl. közbeszerzés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment)
– Vállalatirányítási rendszer
– 2. célterületen bortároló tartálykapacitás növelése

Területi korlátozás:
Magyarország egész területén megvalósítható. A megvalósítási helyszín rendezett tulajdoni viszonyú, per és igénymentes legyen.

Támogatás mértéke, összege:
Az 1 célterület esetében egyéni beruházásként maximum 500 millió, kollektív beruházásként 1,5 milliárd Ft
A 2. célterület esetén egyéni beruházásként maximum 200 millió, kollektív beruházásként 500 millió Ft

A támogatás maximális mértéke:
Közép-Magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a
nem Közép-Magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a
Az igénybe vehető előleg maximális mértéke a támogatási összeg 50%-a.

Biztosítéknyújtási kötelezettség és önerő:
Csak előleglehívás esetén kell az előleggel egyező összegű biztosítékot nyújtani. Az önerő rendelkezésre állásának igazolása helyett a vállalkozásnak elegendő nyilatkoznia, hogy a szükséges önerőt biztosítani fogja.

Pályázó kötelezettségei:
Támogatói okirat kézhezvételét követően 24 hónap áll rendelkezésre a beruházás befejezésére. Az elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át szükséges teljesíteni.
Fenntartási kötelezettség: A támogatott a létrehozott beruházást az üzembe helyezéstől számított 5 évig fenn kell tartania, nem idegenítheti el.
Létszámtartási kötelezettség: A támogatott köteles a bázislétszámot megtartani, illetve a pályázat során vállalt létszámot.

Pályázat benyújtásának határideje és módja:
A támogatási kérelmeket 2019. január 2. napjától lehet benyújtani. Értékelési határnapok kerültek meghatározásra, az 1. határnap 2019. január 16.. Forráskimerülés esetén a pályázatot felfüggesztik.
Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be.

Felhívás teljes szövege: itt elérhető

Amennyiben további kérdése merül fel, keressen bizalommal!