Telephelyfejlesztés

Kérje ajánlatunkat pályázatírási szolgáltatásunk kapcsán ITT!

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (GINOP-4.1.3-19)

A pályázat célja

15 milliárd forintos keretösszeggel megjelent a GINOP-4.1.3-19 „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” című pályázati felhívás. Célja a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítésének támogatása. A pályázat keretében a 7,5-15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer beszerzése és telepítése támogatott. A Felhívás feltételeinek megfelelő projektek 1,5 millió Ft és 3 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Jogosultak

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és
 • amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt; és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

gazdálkodási formakód szerint:

 1. a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
 2. b) 114 Részvénytársaság
 3. c) 116 Közkereseti társaság
 4. d) 117 Betéti társaság
 5. e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

jogi forma szerint:

 1. aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából:

 • napelemes rendszerek (minimum 7,5, maximum 15 kWp névleges teljesítményű) beszerzése és telepítése;
 • kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése;
 • épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése
  • akkumulátorok,
  • mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

Területi korlátozás

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek!

Felhívásra telephelyenként nyújtható be pályázat, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat!

Támogatás összege, mértéke, forrása

A Felhívás feltételeinek megfelelő projektek 1,5 millió Ft és 3 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Keret 15 Mrd Ft. Támogatható pályázatok száma 5000-10000db.

Támogatási intenzitás 100%.

A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket

Beadási határidő, beadás módja

A pályázat online, elektronikus kitöltő programon keresztül 2019. június 17.-től 2020. szeptember 30. 12.00 óráig benyújtható.

Jelen felhívás keretében nincs lehetőség hiánypótlásra!

Projekt megvalósítási ideje

Megkezdettség: A benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. A benyújtást megelőzően megkezdett projektek nem támogathatók.

A projekt megvalósítására a megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

Kötelezettségek

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Kizáró okok

Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás:

 • jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszín esetében ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán;
 • jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét;
 • jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti személyi jellegű ráfordítások összegét;
 • saját tőke negatív a legutolsó lezárt beszámoló alapján;
 • végrehajtási eljárás van folyamatban ellene;
 • saját tőke a törzstőke jogszabályban meghatározott mértéke alá csökkent;
 • jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik;
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.