Projektmenedzsment 

Projektmenedzsment és pályázat

A kettő természetesen összefügg, sőt meglehetősen erősen kötődik egymáshoz. Évről-évre sok pályázati lehetőség jelenik meg a legkülönbözőbb területeken. A pályázók köre egyre szélesedik. A pályázatíró cégek, amilyen a mi cégünk is segít a pályázatok előkészítésében, megírásában, beadásában. Ezzel azonban a folyamat nem ér véget. Nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment jelentős szerepet kap, hiszen nem elég csak megnyerni egy pályázati összeget, azt megfelelően kell felhasználni.
A pályázók körében azt tapasztaltuk, hogy sok olyan nyertes van, akik ezzel a fogalommal még nem találkoztak. Ez természetesen nem tekinthető hiányosságnak, hiszen nem kell mindenkinek a téma szakértőjének lennie. Azonban érdemes segítséget igénybe venni, mert úgy zökkenőmentesen megvalósulhat a megnyert összeg felhasználása.
A gyakorlatban ugyanis a beruházás megvalósítása rendszerint eltér a benyújtás előtt tervezettől. Ennek következtében a koordinálás fontos feladat. Mi a támogatási szerződés megkötésétől az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig, majd a fenntartási időszak végéig segítünk ügyfeleinknek. A megfelelő projektmenedzsment a záloga annak, hogy a vállalkozás sikeres pályázóvá válhasson.

Az alábbiakban kicsit részletesebben bemutatjuk a projektmenedzsmentet

Tudományosan megfogalmazva – és lehet, hogy egy kissé tankönyvszagú lesz – a projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület. Célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek az adott projektben kitűzött célok.
Azt tudni kell, hogy a projekt egy adott időszakra szól, amely idő alatt létre kell jönnie a projektben megtervezett terméknek vagy szolgáltatásnak.
A projektmenedzsment nem tévesztendő össze a vállalati folyamatirányítással vagy üzemeltetéssel, hiszen ez egy egyedi végeredményt hoz létre. Ez esetben a termék vagy a szolgáltatás a projekt lezárásával a termék vagy a szolgáltatás eltér a jelenlegitől. Az itt leírtak alapján az is egyértelmű, hogy a projektnek van kezdete és vége.
Ez a legnagyobb különbség a folyamatirányítási rendszerek, illetve az üzemeltetés és a projektmenedzsment között.
Mindezekből az következik, hogy ez egy olyan speciális szakterület, amely alapos, szerteágazó irányítástechnikai ismereteket és megközelítést igényel.

A projektmenedzsment két legnagyobb kihívása

  • A kívánt eredményt a pályázatban megadott, előre meghatározott korlátok figyelembe vételével, illetve azok mentén, azoknak a feltételeknek megfelelően kell elérni.
  • Folyamatosan figyelni kell arra a projekt megvalósításakor, hogy a projekt előre megfogalmazott céljait a szükséges eszközök, erőforrások (idő, pénz, humán erőforrás, anyagfelhasználás, energia stb.) észszerűen megválasztva, optimálisan integrálva legyenek felhasználva.

Felépítése, tagjai:

  • projektvezető (projektmenedzser)
  • szakmai feladatok szakértői
  • pénzügyi szakértő
  • ha szükséges, akkor konzorciumi partnerek képviselői

A projektmenedzsment hatáskörébe tartozó feladatok:

  • a projekt definiálása

Ide tartozik a célok kitűzése, a különféle keretek meghatározása (költség, idő stb.), a feladatok delegálása, valamint a kommunikációs csatornák és az ellenőrzési folyamatok megtervezése.

  • a projektszabályzat elkészítése
  • a projekttervezés becslési és tervezési módszerekkel
  • és természetesen a projekt irányítása

A projektmenedzsment feladatai tehát összefoglalva az ötletek generálása, a tervezés, az időütemezés, az erőforrások összehangolt felhasználásának biztosítása, valamint a megvalósítás folyamatos nyomon követése, és a felügyelet.