Mezőgazdasági pályázat

A mezőgazdaság mindig is kiemelt terület volt, így a mezőgazdasági pályázat is kiemelten kezelendő

Valóban nagy jelentősége volt és lesz hazánk mezőgazdasági fejlődésének, fejlesztésének. Ennek megvalósítása, illetve ennek a célnak az elérése szempontjából a mezőgazdasági pályázat jelentős segítséget nyújthat. A mezőgazdasági pályázat nem csupán a hazai gazdálkodók jelentős pénzösszegekhez jussanak, hanem az is, hogy ennek segítségével a mezőgazdasági cégek hozzájárulhatnak a hazai mezőgazdaság fejlődéséhez. Részt vállalhatnak annak fejlesztésében, modernizációjában és annak hatékonyabbá tételében. És ezek igen fontos szempontok, amikor egy mezőgazdasági pályázat kiírásra kerül.
A mezőgazdasági pályázat további feladata a mezőgazdaságban dolgozók versenyképességének javítása és a helyi gazdaságok erősítése. Egy mezőgazdasági pályázat szempontjából kiemelt jelentősége van a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak fejlesztése szempontjából, valamint kiemelt terület a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése. De erről bővebben a vidékfejlesztési pályázatok oldalunkon olvashatnak.

Mezőgazdasági pályázat? De mikor? Kiknek? Mire?

Azt egyrészt már említettük, másrészt valamennyi piaci szereplő tudja, hogy a pályázatok általánosságban nagyon fontos eszközei a vállalkozásoknak. Segítségükkel számtalan olyan fejlesztési lehetőség nyílik meg, amelyeket önerőből nem lennének képesek megvalósítani. Nincs ez másként a mezőgazdasági szektorban sem. Sőt!

Így egy mezőgazdasági pályázat kiírásakor elsősorban az állattenyésztési ágazat megújítása, valamint a kertészeti és növénytermesztési ágazatok fejlesztése áll a középpontban. A pályázat kiírásakor megkapjuk a beruházási formákat, a támogatható tevékenységeket. Ezek alapján világosan látható, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak akár egyéni vállalkozóként, akár őstermelőként, illetve csoportként, szervezetként vagy fiatal gazdaként. Segítségünkkel megismerhetők azok a mezőgazdasági pályázatokkal kapcsolatos fontos tudnivalók, amelyek a pályázati rendszer formálódásával változhatnak. Mert igen, azt érdemes megjegyezni, hogy a pályázati feltételek változnak, és ezeket a változásokat mi folyamatosan nyomon követjük.

Mely ágazatokra fókuszál elsősorban?

  • állattenyésztési ágazat
  • kertészeti ágazat
  • szántóföldi növénytermesztés

Mezőgazdasági pályázat egyéni vagy kollektív beruházás esetén

Mezőgazdasági területen történő fejlesztés, beruházás esetén adott a lehetőség, hogy akár egyénileg, akár kollektívan nyújtsunk be pályázatot.
Arra mindenképpen oda kell figyelni, hogy a sikeres pályázat eléréséhez a két pályázási lehetőséghez más a kritérium rendszer. Nézzük ezt meg röviden:

  • Egyéni beruházás feltételei

Egyéni támogatást mezőgazdasági termelők igényelhetnek, akik legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkeztek az elmúlt lezárt teljes üzleti évben. Amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok, úgy az azt megelőző teljes lezárt üzleti évet kell figyelembe venni. Érdemes kiemelni, hogy fiatal gazdák esetében csak lezárt üzleti évet kérnek. Feltétel továbbá általában, hogy a kérelem benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből vagy kertészeti tevékenységből származzon.

Az egyéni beruházásokra nemcsak egyéni vállalkozók pályázhatnak, azok elérhetők az őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaságok, illetve szociális szövetkezetek számára is.

  • Kollektív beruházás feltételei

Először is nézzük meg, hogy mikor beszélünk kollektív beruházásról. Akkor, ha a megvalósítani kívánt projektet, egy termelői csoport, egy termelői szervezet, illetve mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, szociális szövetkezet valósítja meg. Ebben az esetben feltétel, hogy a beruházásban résztvevő tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származzon. További feltétel, hogy a tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel, amelyből 50% kertészeti tevékenységből származik.

Általánosságban röviden ennyit szerettünk volna megosztani, de bármilyen kérdésük, igényük lenne, keressenek bennünket bizalommal a megadott elérhetőségeink bármelyikén.