Megjelent a Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése című, VP2-4.1.1.7-20 kódszámú felhívás.

A felhívás célja

A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, kiépítésének elősegítése a Felhívás alapvető célja. A Felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Mindkét célterület esetében kizárólag a járványos állatbetegségek kockázatát csökkentő járványvédelmi tevékenységek támogathatóak az alábbiak szerint és mindkét célterület kapcsán egységesen.

 1. A járványvédelemhez kapcsolódó építéssel járó tevékenységek – Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása:
 • Telepi fertőtlenítőkapu telepítése;
 • Telepi hullatároló kialakítása és korszerűsítése;
 • Kéz- és lábfertőtlenítő kialakítása a beléptetéshez;
 • Gumicsizma mosó kialakítása;
 • Telepi létesítmények összekötése zárt folyosóval, zárt (kialakítása: legalább fedett, oldalán madárháló) állatmozgatási útvonalak (hajtófolyosó) kialakítása;
 • Kerítésrendszer kialakítása, korszerűsítése/fejlesztése;
 • Kerékfertőtlenítő medence kialakítása, korszerűsítése;
 • Eszközbeléptető helyiség kialakítása nagyobb eszközök, zsákos takarmány stb. fertőtlenítéssel megerősített beléptetése érdekében a kerítés vonalában;
 • Állatrakodó kialakítása a kerítés vonalában;
 • Állatrakodó átalakítása, lefedése, korszerűsítése.
 1. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése – Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése:
 • – Telepi hullaégető beszerzése (a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével);
 • – Fertőtlenítő permetező, ózonos fertőtlenítő beszerzése;
 • – Nagynyomású fertőtlenítő mosóberendezés beszerzése;
 • – Seprőgép beszerzése;
 • – Mosórobot beszerzése;
 • – Eszközbeléptető doboz beszerzése;
 • – Ködképző berendezés beszerzése;
 • – UV (germicid) lámpák beszerzése;
 • – Nyílászárók ellátása szúnyoghálóval és szabadba nyíló ajtókhoz légfüggöny beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. Kizárólag a járványvédelmi rendszerek energiaellátását szolgálhatják;
 • A telepen belül megvalósítandó, a munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés;
 • Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése;
 • Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés beszerzése;
 • Karanténistálló kialakítása;
 • Higiéniai sorompó beszerzése;
 • Telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással;
 • Bálatakaró ponyva beszerzése;
 • Madárháló beszerzése;
 • Mérnöki feladatok, projektmenedzsment, egyéb tevékenységek;

A támogatást igénylők köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mezőgazdasági termelők, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben) legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, illetve árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A támogatás összege, mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 30 millió forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje, módja

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 2. naptól 2022. április 26. napjáig van lehetőség. Értékelési határnapok kerültek kialakításra, az első határnap 2020. május 11.

Támogatási kérelmet kizárólag ügyfélazonosítóval rendelkező, kérelemre nyilvántartásba vett támogatást igénylő nyújthat be a www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.