Megjelent a kis falvak vállalkozásainak újraindulását segítő program újabb beadási szakasza.

A felhívás célja

A felhívás célja a hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások fejlesztése, beruházásaik támogatása, valamint társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatása, ezzel a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet csak olyan mikrovállalkozások nyújthatnak be, amelyek

 1. a Felhívás 1. és 2. számú mellékleteiben felsorolt településen valósítják meg fejlesztéseiket (bejegyzés alatt csatoltuk),
 2. rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
 3. átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és szövetkezetek pályázhatnak.

A támogatás összege, mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint,

A támogatás maximális mértéke:

 • az összes elszámolható költség 70%-a,

A támogatás utófinanszírozású, az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 25%-a.

A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Az építési tevékenységgel vagy önállóan az elszámolható összköltség legalább 50 %-át el kell érnie.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
 2. Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (az összköltség legfeljebb 50%-át érheti el).
 3. Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (az összköltség legfeljebb 20%-át érheti el).
 4. Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (összköltség legfeljebb 10%-át érheti el).
 5. Bérköltség-támogatás igénybevétele (összköltség legfeljebb 50%-át érheti el),
 6. Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 7. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
 8. Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el). 
 9. Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

Területi korlátozás

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie. Alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. november 9-től 2021. december 9-ig lehetséges online, elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A projekt megkezdése és végrehajtása

A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő naptól megkezdhető, korábban megkezdett projekthez támogatás nem nyújtható. A megvalósításra rendelkezésre álló idő: 18 hónap a Támogatói Okirat hatálybalépésétől, vagy ha a kezdés korábbi, akkor a kezdés dátumától számítva.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől számított 3 év.

További információ és előminősítés kérése: ITT

Download Attachments