Megjelent a „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” című (GINOP Plusz-1.2.2-22 kódszámú) felhívás, a támogatási kérelmek benyújtása 2022. február 24-től lehetséges.

A Felhívás célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet csak olyan mikrovállalkozások nyújthatnak be, amelyek

  1. szabad vállalkozási zónának minősülő területen található településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező településeken valósítják meg fejlesztéseiket,
  2. rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
  3. átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
  4. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

A támogatás összege, mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

  • minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

A támogatás maximális mértéke:

  • az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatás utófinanszírozású, az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 50%-a.

A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Az építési tevékenységgel vagy önállóan az elszámolható összköltség legalább 50 %-át el kell érnie.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő  ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
  2. Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (az összköltség legfeljebb 50%-át érheti el).
  3. A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (elszámolható költségek pontosan 7%-a). A következők költségek számolhatók el: projektmenedzsment, általános (rezsi) költségek, gyártási licenc, know-how beszerzés és kapcsolódó költségei, felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatás bérleti díja, IT fejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés, képzés.

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges

Területi korlátozás

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell bejegyzésre kerülnie

A korábbi Magyar Falu Program felhívásától eltérően Pest megye 5000 fő alatti településein is igénybe vehető.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2022. február 24-től 2023. március 31-ig lehetséges online, elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A projekt megkezdése és végrehajtása

A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő naptól megkezdhető, korábban megkezdett projekthez támogatás nem nyújtható. A megvalósításra rendelkezésre álló idő: 18 hónap a Támogatói Okirat hatályba lépésétől, vagy ha a kezdés korábbi, akkor a kezdés dátumától számítva.

Kötelező vállalások

A pályázó vállalja, hogy a beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja. A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől számított 3 év.

További információ és előminősítés kérése: ITT

 

Pályázat feldolgozó üzemek fejlesztésére

Pályázat feldolgozó üzemek fejlesztésére

Megjelent a Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása és a Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása című pályázati felhívások tervezete. A felhívások legfőbb célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést...

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Április 30-tól benyújthatók a kérelmek a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítését célzó KKV Technológia Plusz Hitelprogramra (GINOP Plusz-1.4.3-24). A Hitelprogram célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) termelékenységének és...