Megjelent a Kertészeti üzemek korszerűsítése című, VP2-4.1.3-20 kódszámú felhívás tervezete.

A felhívás célja

A felhívás célja a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítása, ezen belül a növényházi termesztő kapacitás növelése, a zöldség és gyümölcsfélék korszerű tárolási és áruvá készítési rendszereinek kialakítása, korszerűsítése, a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javítása.

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők akik:

 1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek;
 2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is lehetőség van. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Támogatható tevékenységek

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése

 • Üvegházak, fóliaborítású növényházak építése, korszerűsítése, bővítése;
 • Hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók építése, a meglévők korszerűsítése, bővítése;
 • Az áruvá készítést szolgáló létesítmények kialakítása, korszerűsítése, bővítése (pl.: termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló);
 • Telepi infrastruktúra fejlesztése (pl.: kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése).

Eszközbeszerzés

 • Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai;
 • Speciális művelőkocsik;
 • Szedőkocsik;
 • Növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei;
 • Palántanevelés és palántakezelés gépei;
 • Növényházak működtetését szolgáló gépek.

Meglévő épületek energiahatékonysági fejlesztései

 • Hőtechnikai adottságok javítása: külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése;
 • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése;
 • Világítási rendszerek korszerűsítése;
 • Technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése;
 • Szabályozott légterű tárolók kialakítása;

Meglévő épületekhez kapcsolódó megújuló energiát hasznosító technológiák fejlesztései:

 • Geotermikus energia hasznosítása;
 • Napkollektor;
 • Napelem;
 • Hőszivattyú;
 • Biomassza.

Nem támogathatók a következő tevékenységek:

 • Ingatlan vásárlása;
 • Tehergépkocsik és pótkocsik beszerzése;
 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése.

A támogatás összege, mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 2 milliárd forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A projektvégrehajtás időtartama

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Kötelező vállalások

1. Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását (A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja).

2. A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig fenntartja a projektet.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje, módja

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1-től van lehetőség. A következő határnapokig benyújtott pályázatokat bírálják el egyszerre:

Első szakasz: 2020. október 1.-2020. november 2.

Második szakasz: 2021. január 4- 2021. február 5.

További információ és díjmentes előminősítés igénylése: ITT