Megjelent A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázati felhívás (A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.8-20).

A felhívás célja

A felhívás célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá a támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,3 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1300-1600 db.

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, az alábbi feltételek szerint.

A támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.
 1. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatás összegének 100%-a lehívható előlegként.

A támogatás formája

Az elszámolható költség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT)

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-a)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 2. Új eszközök, gépek beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése (legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).
 3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 4. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el)
 5. Munkavállalók képzése (legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)
 6. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése (legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el).
 7. Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el)
 8. Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt),
 9. Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel
 2. amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt.

Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és szövetkezetek is pályázhatnak.

Területi korlátozás

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29-től 2020. november 2.-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

Kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.

A projekt megkezdése és végrehajtása

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető akkor, ha a projektet legkorábban 2020. március 11-én kezdték meg, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek. A megvalósításra rendelkezésre álló idő: 18 hónap a Támogatói Okirat hatálybalépésétől, vagy ha a kezdés korábbi, akkor a kezdés dátumától számítva.

Kötelező vállalás

90%-os foglalkoztatás megtartás: Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

Az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege. Kedvezményezett a visszafizetési arányáról a Záró Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül kap tájékoztatást. A megállapított visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180. napig egyösszegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek.

További információ és előminősítés kérése ITT