Megjelent a GINOP-5.3.12-19 kódszámú “Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című pályázati felhívás tervezete.

A potenciális munkaerő-tartalék jelentős része az ország észak-északkeleti területein koncentrálódik, míg a többlet munkaerőt zömében az ország gazdaságilag fejlettebb régiói igénylik. A feszes munkaerőpiac egyfajta alkalmazkodási kényszert jelent a vállalkozások számára. A munkaerőhiány kezelésének egyik lehetséges módja a tevékenységük bővítése a munkaerő tartalékkal rendelkező térségekben, ehhez nyújt segítséget a program a foglalkoztatás támogatásával.

Támogatott tevékenység a foglalkoztatotti létszám növelése: legalább 3 fő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik

  • új létesítmény létrehozatalát vagy
  • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
  • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
  • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

A pályázatot azon mikro-, kis és középvállalkozások adhatják be, amely:

  • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
  • az előző éves átlagos statisztikai létszáma legalább 1 fő volt.

A támogatás formája vissza nem térítendő, összege minimum 8 millió Ft, maximum 90 millió forint. A támogatási intenzitás az elszámolható költség maximum 70%-a lehet.

Az elszámolható költségek köre:

Az érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségei (bérköltség, munkáltatót terhelő adók, járulékok). A maximálisan támogatott munkabér a garantált bérminimum 1,5-szerese, a támogatást igénylő vállalhat magasabb összeget, de azt saját forrásból kell biztosítania.

Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

A támogatási kérelmek benyújtása előreláthatólag 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. április 15. 12.00 óra között lehetséges.

Bővebb információ: ITT