Megjelent a Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása és a Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása című pályázati felhívások tervezete.

A felhívások legfőbb célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések megvalósulása.

A felhívás további célja az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

Projekt keretében támogatható tevékenységek

A pályázat keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztéseihez igényelhető támogatás.

Támogatható még a mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást vagy trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás.

Fenti üzemek önállóan támogatható fejlesztései:

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése
 • áruszállításra használható teherautók és furgonok (N járműkategória) beszerzése
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások

A zöld beruházások keretében támogathatók az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek és a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteség csökkentése
 • épületek, építmények fűtési, hűtési, használati melegvíz és világítási rendszerek korszerűsítése
 • technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése
 • fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz termelés, anaerob, biogáz termeléssel együtt járó szennyvízkezelési technológia kialakítása, napelemes rendszer, szélenergia)

Önállóan nem támogatható fejlesztések:

 • projekt előkészítése, szakmai előkészítés, közbeszerzés
 • mérnöki feladatok
 • projektmenedzsment
 • egyéb szolgáltatások, (tájékoztatás, kötelező nyilvánosság biztosítása stb)
 • immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek
 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • ingatlan vásárlása (2%)

Pályázók köre

Azon vállalkozás pályázhat, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

 • Magyarországon székhellyel, vagy
 • az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Támogatásra jogosult vállalkozásként értelmezendő a mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, szövetkezet, termelői csoport, termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, szociális szövetkezet, vadásztársaság is.

Projekt területi korlátozása

A projekt Magyarország egész területén megvalósítható.

Támogatás mértéke, összege

A feldolgozó üzemek fejlesztésére két felhívás áll rendelkezésre, amely elsődlegesen a projektméretben különbözik. A kisebb volumenű fejlesztésekre rendelkezésre álló Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (KAP-RD04a-RD04b-2-24) felhívás esetében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió forint. A Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása (KAP-RD04a-RD04b-1-24) a nagyobb projekteket finanszírozza, az igényelhető támogatás minimum 200 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft.

A támogatás mértéke:

Az alaptámogatás az elszámolható költség 50%-a, megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása esetében 70%.

Az alaptámogatási intenzitáshoz képest emelt támogatási intenzitás igényelhető ökológiai minősítés, kollektív beruházás, kamattámogatás vagy beruházáshoz kapcsolódó intézményi kezességvállalás esetében. Az így igényelhető maximális intenzitás nem haladhatja meg a 65%-ot.

Előleg

Az igényelhető előleg összege a megítélt támogatás maximum 25%-a.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A pályázatok benyújtására a Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (KAP-RD04a-RD04b-2-24) felhívás esetében 2024. június 25-től 2025. február 03-ig, a Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása (KAP-RD04a-RD04b-1-24) esetében 2024. július 30. napjától 2025. március 17. napjáig van lehetőség. Ha a rendelkezésre álló keret kimerül, a felhívásokat lezárhatják.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül ügyfélkapus azonosítást követően.

A projekt megkezdése és végrehajtása

A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő naptól megkezdhető, korábban megkezdett projekthez támogatás nem nyújtható. A megvalósításra rendelkezésre álló idő 24 hónap, A Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása esetében pedig 36 hónap a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számítva.

Kötelező vállalások

Fenntartási kötelezettség:

A pályázó vállalja, hogy a beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja. A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől számított 5 év.

 

További információ és előminősítés kérése: ITT