Megjelent GINOP-1.2.10-19 – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása c. pályázat tervezete. A pályázatban lehetőség van új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek kialakításához, valamint ezekhez kapcsolódó információs technológia-fejlesztéshez

A hazai ipar fejlesztése érdekében a Felhívás célja a kiírásban megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszegből hozzávetőleg 50–400 vállalkozás kaphat majd egyenként 5–40 millió forint feltételesen visszatérítendő támogatást.

A pályázat egy merőben új pályázati konstrukció: feltételesen visszatérítendő támogatás, ami a projekt megvalósítása és a fenntartási időszak folyamán mért eredmények függvényében vissza nem térítendő támogatássá alakulhat.

Kedvezményezetti kör:

Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek

 • rendelkeznek legalább 3 lezárt üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben mindegyikében minimum 1 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét,
 • akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
  • TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)
  • TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)
  • TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)
  • TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása).

Önállóan támogatható tevékenységek

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (min. 50%):

 • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció).

 Önállóan nem támogatható tevékenységek

Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia- fejlesztés, (max. 40%)

Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know- how beszerzések. (max. 10%)

Elszámolható költségek

Eszközbeszerzés költségei

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások  kialakítása:

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is;
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése

Immateriális javak beszerzésének költsége

A támogatás intenzitása: max. 70%

Megvalósítási hely: Budapest és Pest megyén kívüli beruházások támogathatók!

Bővebben ITT