A VP5-8.6.1-17 kódszámú, “Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások” című Vidékfejlesztési Program pályázatára keretemelés miatt újra benyújthatók a kérelmek.

A felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is.

A támogatás formája, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást igénylőnként maximum 100 millió Ft.

A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke: 50 % (Közép-Magyarországi régió 40 %)

A támogatás benyújtásának határideje, módja

A kérelmeket 2017. június 1. – 2020. december 31. között. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • január 31.
 • március 2.
 • április 2.
 • június 30.
 • szeptember 30.
 • december 31.

Megvalósítható tevékenységek

 1. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
  1. Fatermesztési gépek (talaj-előkészítés gépei, növényvédelem gépei, szaporítóanyag-termesztés gépei, erdősítés speciális gépei)
  2. Fahasználati gépek (fakitermelés gépei, faanyagrakodás gépei, faanyagmozgatás gépei, felkészítés gépei)
  3. Kézi vagy állati erővel működtetett gép/eszköz
 2. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
  1. Felkészítés gépei
 3. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés
  1. Erdei melléktermékek tárolására vagy feldolgozására szolgáló berendezés
  2. Erdei gomba és gyümölcs tárolására szolgáló hűtő berendezés
  3. Szárító és aszaló berendezések

A támogatást igénylők köre

 1. Nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
 • a benyújtást megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
 • legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak a kérelem beadási szakasz utolsó napján.
 1. Vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki; és
 • a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek

Fatermékek felkészítését szolgáló gépek esetében az erdészeti szolgáltató támogatást igénylőnél a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.

Támogatás területi korlátozása

A projekt megvalósítási területe Magyarország. A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

Előleg

Az előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. Előleg fizetése esetén az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot kell nyújtani.

Önerő

Ha a támogatást igénylő természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkoznia kell, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

Megvalósítás, fenntartás

A projekt fizikai befejezésére a jogerős Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig köteles fenntartani a projektet.

További információ kérése: ITT