Meghosszabbították a beadási határidőt a „Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel” (kódszám: VEKOP-5.1.1-5.1.2-16) című programnál.

A kérelmek 2019 május 20.-ig még benyújthatók.

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához Budapesten és Pest megyében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Támogatás mértéke:

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft

Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45 %-a lehet.

Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön költségtételenkénti egyidejű igénybevétele kötelező.

Pályázók köre:

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-és középvállalkozások

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;

Gazdálkodási formakód szerint:

 1. 113 Korlátolt felelősségű társaság
 2. 114 Részvénytársaság
 3. 116 Közkereseti társaság
 4. 117 Betéti társaság
 5. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Egyéni vállalkozók ebben a pályázatban nem vehetnek részt!

Támogatható tevékenységek köre:

Projekt-előkészítési tevékenységek: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 3. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 1. Napkollektoros rendszer telepítése
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 3. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából

Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

Bővebb információ kérése: ITT