Társadalmi egyeztetés alatt a Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása c. felhívás (kódszáma: GINOP-1.2.14-20).

A felhívás célja

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése.

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 150.000.000 Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatás összegének 100%-a lehívható előlegként.

A támogatás formája

A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakul. Eredményességi célokat határoz meg a felhívás a megvalósítási időszakra és az egy év fenntartási időszakra, mint a projekt megfelelő teljesítése, létszámtartás, bizonyos gazdálkodási mutatók elérése. A szempontok teljesítését pontozzák, s az elért pontszám függvényében kerül megállapításra a visszafizetendő/vissza nem fizetendő összeg.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése
 2. Ingatlan beruházás: bővítés, átalakítás, korszerűsítés
 3. Információs technológia-fejlesztés
 4. Iparjogvédelmi tanácsadás
 5. Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás
 6. Bérköltség-támogatás
 7. Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
 8. Kötelezően előírt nyilvánosság

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

 1. rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
 2. átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. fejlesztendő tevékenysége a lent szereplő mellékletében (Felhívás 1. sz. melléklete) felsorolt feldolgozóipari tevékenységek (pl textil-, ruha-, bőripar, üveg- és kerámiagyártás, bútorgyártás, ékszergyártás, divat- és formatervezés) között szerepel;
 4. esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 2.500.000 Ft volt.

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek pályázhatnak.

Fejleszthető tevékenységek

A pályázat a divat és dizájnipari tervező-gyártó cégeket támogatja, a Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a támogatható tevékenységek körét. Ezek többek között a bútorgyártás, textil-, ruházatgyártás, ékszergyártás (tételesen a csatolt mellékletben).

Területi korlátozás

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a 2020. június 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. december 15-től 2021. március 4-ig lehetséges online, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A projekt megkezdése és végrehajtása

A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő naptól megkezdhető, korábban megkezdett projekthez támogatás nem nyújtható. A megvalósításra rendelkezésre álló idő: 12 hónap a Támogatói Okirat hatálybalépésétől, vagy ha a kezdés korábbi, akkor a kezdés dátumától számítva.

Kötelező vállalás

Nincs kötelező vállalás.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig tart. A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani. Az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege.

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig változhat!

Fejleszthető tevékenységek megtekintése ITT

Bővebb információ és díjmentes előminősítés igénylése: ITT

 

Download Attachments