Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése című, VP2-4.1.1.7-20 kódszámú felhívás tervezete társadalmi egyeztetés alatt áll.

A felhívás célja

A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, kiépítésének elősegítése a Felhívás alapvető célja. A Felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Mindkét célterület esetében kizárólag a járványos állatbetegségek kockázatát csökkentő járványvédelmi tevékenységek támogathatóak az alábbiak szerint és mindkét célterület kapcsán egységesen.

 1. A járványvédelemhez kapcsolódó építéssel járó tevékenységek – Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása:
 • Telepi hullatároló kialakítása és korszerűsítése;
 • Kéz- és lábfertőtlenítő kialakítása a beléptetéshez;
 • Gumicsizma mosó kialakítása;
 • Kényszerzuhany kialakítása;
 • Telepi létesítmények összekötése zárt folyosóval, zárt (kialakítása: legalább fedett, oldalán madárháló) állatmozgatási útvonalak (hajtófolyosó) kialakítása;
 • Telepi fertőtlenítőkapu telepítése;
 • Vadmadár és rágcsálók bejutását megakadályozó kerítésrendszer kialakítása, korszerűsítése/fejlesztése;
 • Kerékfertőtlenítő medence kialakítása, korszerűsítése;
 • Eszközbeléptető helyiség kialakítása;
 • Állatrakodó kialakítása a kerítés vonalában;
 • Állatrakodó átalakítása, lefedése, korszerűsítése.

2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése – Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése:

 • Telepi hullaégető beszerzése;
 • Fertőtlenítő permetezők beszerzése;
 • Nagynyomású fertőtlenítő mosóberendezés beszerzése;
 • Seprőgép (fertőtlenítő fúvókákkal, szivattyúval) beszerzése;
 • Mosórobot beszerzése;
 • Eszközbeléptető doboz beszerzése;
 • Ködképző berendezés beszerzése;
 • UV (germicid) lámpák beszerzése;
 • Nyílászárók ellátása szúnyoghálóval és szabadba nyíló ajtókhoz légfüggöny beszerzése;
 • Madárháló beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 •     Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 •     A telepen belül megvalósítandó, a munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés
 •     Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése
 •     Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés beszerzése
 •     Karanténistálló kialakítása
 •     Higiéniai sorompó beszerzése
 •     Telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással
 •     Bálatakaró ponyva beszerzése
 •     Mérnöki feladatok, projektmenedzsment, egyéb tevékenységek

A támogatást igénylők köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mezőgazdasági termelők, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben) legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, illetve árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A támogatás összege, mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 20 millió forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje, módja

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 24. naptól 2022. április 25. napjáig van lehetőség.

Támogatási kérelmet kizárólag ügyfélazonosítóval rendelkező, kérelemre nyilvántartásba vett támogatást igénylő nyújthat be a www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.

Bővebb információ kérése: ITT