Megjelent az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24) és az Állattartó telepek megújításának támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24) című pályázati felhívások tervezete.

A felhívások legfőbb célja az állattartó gazdaságok versenyképességének fokozása építési tevékenységekkel és az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák bevezetésével. További cél az állattartó telepek energiafelhasználásának csökkentése energetikai korszerűsítésekkel, megújuló energiaforrás alkalmazásával. Támogatás nyerhető állatjólléti fejlesztésekre, a járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentésére, ammóniakibocsátás csökkentésére is.

Projekt keretében támogatható tevékenységek

A támogatás a következő állatfajokra igényelhető: baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk), sertésfélék (házi sertés, vaddisznó), szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény, juh- és kecskefélék, lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartáshoz kapcsolódóan.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • az állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, fejlesztése,
 • az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése,
 • építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése (takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás, kezelés; állathigiénia; állati termékek telepszintű kezelése; állategészségügy),
 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése (szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótartó telepek számára),
 • szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótartó telepek számára),
 • tojásjelölő-, osztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése (baromfitartó telepek számára),
 • ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések, (fedett) trágyatároló kialakítása, új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az infokommunikációs technológiákat,
 • állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, a járványvédelemhez kapcsolódó építési tevékenységek, és az állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.

A zöld beruházások keretében támogathatók az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek és a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteség csökkentése,
 • épületek, építmények fűtési, hűtési, használati melegvíz és világítási rendszerek korszerűsítése,
 • technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése,
 • fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz termelés, anaerob, biogáz termeléssel együtt járó szennyvízkezelési technológia kialakítása, napelemes rendszer, szélenergia)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés,
 • üzemen belüli anyagmozgatás,
 • telepirányítási rendszer,
 • trágyakijuttatás eszközei,
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló szolgáló építmények kialakítása, az építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése,
 • termelés, anaerob, biogáz termeléssel együtt járó szennyvízkezelési technológia kialakítása, napelemes rendszer, szélenergia.

Pályázók köre:

Mezőgazdasági termelők, amennyiben igazolják,

 • a kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek;
  • területalapú kérelem adatai, kormányhivatali igazolás
  • ENAR nyilvántartás vagy hatósági állatorvos igazolása alapján
 • a kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Projekt területi korlátozása:

A projekt Magyarország egész területén megvalósítható.

Támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24) esetében maximum 5 mrd Ft és az Állattartó telepek megújításának támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24) maximum 200 000 000 Ft.

Az egyes célterületekre vonatkozó további korlátok:

 • Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében: maximum 50 millió Ft.
 • Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával maximum 30 millió Ft.

A támogatás mértéke:

 • Állattartó telepek általános korszerűsítése esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek esetében 50%,
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása esetében: 70%,
 • Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében: 80%,
 • Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

Megemelt támogatási intenzitás adható az 1. célterület és a 2. célterület 1. pontja kapcsán az alaptámogatáshoz képest (max. 65% mértékig):

 • Fiatal mezőgazdasági termelő esetében 15%-kal,
 • Gazdaságátadás esetében 15%-kal,
 • Ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal.

További többlettámogatásra jogosult a kedvezményezett

 • intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében 5%-kal,
 • beruházási hitel kamattámogatás esetén 10%-kal.

Előleg

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Az Állattartó telepek megújításának támogatása pályázat keretében a támogatási kérelmeket 2024. június 25-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. február 3-ig lehet benyújtani.

Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása pályázat keretében a támogatási kérelmeket 2024. július 30-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. március 17-ig lehet benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül ügyfélkapus azonosítást követően.

A projekt megkezdése és végrehajtása

A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő naptól megkezdhető, korábban megkezdett projekthez támogatás nem nyújtható. A megvalósításra rendelkezésre álló idő Állattartó telepek megújításának támogatása esetében 24 hónap, A Állattartó telepek fejlesztésének támogatása pályázat esetében pedig 36 hónap a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számítva

Kötelező vállalások

Fenntartási kötelezettség:

A pályázó vállalja, hogy a beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja. A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől számított 5 év.

További információ és előminősítés kérése: ITT