Megjelent a VP6-6.4.1.1-22 kódszámú Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése című pályázati felhívás tervezete

A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével.

A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Projekt keretében támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával. Ezen tevékenységhez kapcsolódó költségek minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 70%.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
 • Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).
 • A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 • Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (max. az összes elszámolható költség 5%-a)
 • Ingatlan vásárlása (max. az összes elszámolható költség 2%-a)

 

Pályázók köre:

 • Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
  • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
  • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.
 • Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
  • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
  • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.

Projekt területi korlátozása:

A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található;

 • 10 000 főnél kevesebb lakossággal rendelkező településeken, illetve
 • 10 000 fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületein van lehetőség.

Rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80-100 db.

Támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100.000.000 forint.

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti településtől függően az alábbiak szerint alakul:

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén

50%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen

60%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen

70%

 

Előleg:

A megítélt támogatás maximum 50%-a.

Biztosíték, önerő:

A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtania.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség.

 • Első szakasz: május 4. – 2022. május 17.
 • Második szakasz: május 18. – 2022. május 31.
 • Harmadik szakasz: június 1. – 2022. június 14.
 • Negyedik szakasz: június 15. – 2022. június 28.
 • Ötödik szakasz: június 29. – 2022. július 12.

A projekt megkezdése és végrehajtása

A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő naptól megkezdhető, korábban megkezdett projekthez támogatás nem nyújtható. A megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap a Támogatói Okirat hatályba lépésétől, vagy ha a kezdés korábbi, akkor a kezdés dátumától számítva.

Kötelező vállalások

Fenntartási kötelezettség:

A pályázó vállalja, hogy a beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja. A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől számított 5 év.

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:
Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a  bázislétszámot illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.

Egyéb kötelezettségek:

A fenntartási időszak végéig kötelező azon lovak számának fenntartása, amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben foglaltak szerint a támogatást igénylő tulajdonában álltak.

 

További információ és előminősítés kérése: ITT