Megjelent a Mikro-, kis-és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban című támogatási felhívás (kódszáma: PM_KOMPLEX_KKV_2020).

A felhívás célja

A felhívás célja Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban működő mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése. 

A támogatás mértéke, összege

 • Kisléptékű pályázat esetén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 1,5-25 millió forint, legfeljebb 70%-os támogatási intenzitás mellett.
 • Nagyléptékű pályázat esetén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 25-120 millió forint, legfeljebb 70%-os támogatási intenzitás mellett. Nagyléptékű pályázat a Szobi járásban nem valósítható meg.

Előleg mértéke: a támogatási összeg 50%, illetve annak elszámolását követően újabb 50% lehívható.

Amennyiben a támogatás összege eléri az ötvenmillió forintot, a Kedvezményezett köteles a megítélt költségvetési támogatás 50%-ának megfelelő biztosítékot nyújtani.

A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök beszerzése
 • Új épület építése és meglévő épület bővítése
 • Meglévő épület felújítása, átalakítása, modernizációja – kizárólag kisléptékű beruházás esetében

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiaforrás megvalósítása
 • Szolgáltatások igénybevétele (projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság, tervezés, építési műszaki ellenőr díja, tervellenőr díja, hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak)
 • Információs technológia fejlesztés (legfeljebb a projekt 20%-a)
 • Az új eszközökhöz kapcsolódó know-how és gyártási licencek beszerzése

Az önállóan támogatható tevékenységeknek szükséges képeznie a kivitelezési költségek legalább 70%-át, nagyléptékű, komplex fejlesztés megvalósítása esetén pedig legalább 80%-át.

Támogatást igénylők köre, jogosultsági feltételek

Támogatási kérelmet azon mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be:

 1. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
 2. amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző lezárt évben legalább 1 fő volt.

Egyéni vállalkozók (KATA adózásúak is!), gazdasági társaságok (kft., bt., rt.) is pályázhatnak.

A projekt 100%-ban saját tulajdonú, azaz a vállalkozás tulajdonát képző ingatlanon valósítható meg, kizárólag eszközbeszerzés esetén van lehetőség vállalkozói park vagy ipari park területén történő megvalósításra (a vonatkozó járásokban).

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevételének kétszeresét.

A projektnek az 1. sz. mellékletben rögzített tevékenység fejlesztésére szükséges irányulnia (alább).

Területi korlátozás:

A fejlesztés megvalósulási helyszíne csak a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járás lehet.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 5.-től lehetséges. A kérelmet érdemes már az első napon benyújtani, forráskimerülés esetén lezárják. A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A projekt megkezdése és végrehajtása

A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő naptól kezdhető meg leghamarabb. A megvalósításra rendelkezésre álló idő 36 hónap a Támogatási Szerződés hatálybalépésétől számítva.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség az eszközbeszerzésre irányuló pályázat vonatkozásában 3 év, telephelyfejlesztést (is) támogató pályázat esetén 5 év.

Bővebb információ és díjmentes előminősítés igénylése: ITT

Fejleszthető tevékenységek listája: Tevekenyseglista Teljes