Hamarosan megjelenik a 2021-27-es időszak új, A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című (kódszám: VINOP-1.2.1-21) pályázati felhívása.

A felhívás célja

Az intézkedéssel olyan beruházások támogatása a cél, amelyek révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerül sor. A fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság, az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

A rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-3000 db.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. A mérték függ a megvalósítási hely régiójától és a vállalkozás méretétől is.

A támogatás összegének 100%-a lehívható előlegként.

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege. Az esetleges visszatérítendő rész visszafizetésére 18 hónap áll rendelkezésre.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 •  Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Munkavállalók képzése (legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el).
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

Támogatást igénylők köre

Támogatási kérelmet azon mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt.

Kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok pályázhatnak.

Területi korlátozás

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
 3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

A projekt megkezdése és végrehajtása

Támogatás a kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez (az előkészítési tevékenységen kívül) nem igényelhető. A projekt előkészítő tevékenysége a felhívás megjelenését követően megkezdhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. 

A megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap a támogatói okirat hatálybalépésétől, vagy ha a kezdés korábbi, akkor a kezdés dátumától számítva.

Kötelező vállalás

Nem releváns.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő 3 évig tart. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

További információ és előminősítés kérése: ITT